Vind artikelen via een categorie of de zoekfunctie

Minder studenten melden zich aan voor de pabo

Minder studenten melden zich aan voor de pabo
Beoordeel dit artikel

 Het onderwijsblad heeft bekend gemaakt dat het aantal inschrijvingen aan de pabo drastisch is geminderd ten opzichte van vorig jaar. De toelatingseisen van de pabo hebben hier volgens het onderwijsblad iets mee te maken. Tevens moeten studenten bij het starten van de pabo leren typen.

Helft minder inschrijvingen

Vorige week hebben scholen cijfers over de aanmeldingen verstrekt. Toen bleek dat sommige scholen de helft minder inschrijvingen hebben dan vorig jaar. Gemiddeld ligt de afname op 30 procent. Barbara de Kort van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs, afgekort lobo, heeft laten weten dat de daling al voorzien was. Zij claimt dat het van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs al gewaarschuwd had op het afschrikwekkende effect van de toelatingstoetsen.

Toelatingseisen

In Nederland zijn er 25 pabo scholen waar leerlingen zich kunnen aanmelden. Vorig jaar deden 5730 studenten dat. Het probleem dit jaar zijn de strenge toelatingseisen. Studenten moeten voordat ze met de opleiding beginnen een havo 3 niveau hebben voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur- en techniek. Het probleem is dat geen enkel profiel op de havo alle drie de vakken aanbiedt. Daardoor zijn studenten nu verplicht om een of zelfs twee vakken extra te laten toetsen. En dat in de zomervakantie. Studenten afkomstig van het vwo mochten echter wel meteen aan de opleiding beginnen. MBO studenten moesten alle drie de toetsen maken.

Geen zekerheid docenten

De toelatingseisen zijn aangescherpt aangezien het ministerie voor onderwijs de kwaliteit van de pabo studenten omhoog wil krikken. Helaas gaat dat wel ten koste van het aantal juffen en meesters wat uiteindelijk zal slagen voor de opleiding. Dat heeft uiteraard ook directe gevolgen voor het aantal docenten aan de pabo. Zo zijn er contracten niet verlengd en amper nog vacatures te vinden. Wie op een pabo school werkt, is zijn baan niet zeker op dit moment.

Motivatie

De scholen hopen dat de leerlingen die zich aan hebben gemeld voor de opleiding zeker zijn van hun zaak en extra gemotiveerd zijn om te slagen. Daardoor zullen er hopelijk toch meer juffen en meesters worden afgeleverd dan waar nu voor wordt gevreesd.

Reacties (0)

Pinging is disabled!

Reageren