Vind artikelen via een categorie of de zoekfunctie

Leraren willen meer inspraak op de lesstof

Leraren willen meer inspraak op de lesstof
Beoordeel dit artikel

 Enkele docenten uit het onderwijs hebben in een manifest aangegeven dat zij graag een Nationale Lerarenraad willen waarin docenten van alle opleidingsniveaus bepalen wat studenten moeten leren. Het onderwijs zit volgens deze docenten zo vast dat de docenten amper inspraak hebben over wat de studenten moeten leren. Onder andere gratis e learning voor studenten zou een uitkomst zijn.

Betere aansluiting

De docenten zijn afkomstig uit het basis-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar onderwijs en hopen met het manifest een doorbraak in het onderwijs te kunnen neerzetten. Een van de initiatiefnemers van het manifest is leraar van het jaar Japser Rijpma. Meneer Rijpma zegt dat schoolvakken zo beter op elkaar aan kunnen sluiten zodat het verschil in niveau tussen de scholen minder kenbaar is. Daarnaast ervaren veel docenten weinig werkplezier doordat de lesstof elk jaar hetzelfde is en weinig invloed erop kunnen uitoefenen. Het manifest zou ervoor moeten zorgen dat docenten dus meer plezier krijgen in het lesgeven van de studenten.

Actualiteiten

Daarnaast zou het voor de leerlingen ook een hoop voordelen opleveren. Wanneer docenten meer inspraak zouden hebben zouden ze sneller in actualiteiten kunnen inspelen waardoor praktijkvoorbeelden meer voor de hand liggen. Door lesstof visueel te maken kunnen leerlingen het beter onthouden en krijgen ze er inzicht in.

Persoonlijke ontwikkeling

Docenten zouden verschillende dingen in het onderwijs anders willen. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor het vinden van een baan. Leerlingen worden op dit moment nog te weinig voorbereid op het werkende leven. Daarnaast zou er meer ruimte moeten komen voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sociale vaardigheden en kennis over de persoonlijke vorming.

Debat

Er heeft een debat plaatsgevonden tussen de opstellers van het manifest en andere leraren in Nederland. Het debat vond plaats in De Balie in Amsterdam en kon door iedereen gratis worden bijgewoond. De aanvang was om half acht en het debat duurde tot ongeveer half elf. Er werd gesproken over over het opstellen van een dergelijke lerarenraad.

Reacties (0)

Pinging is disabled!

Reageren