Vind artikelen via een categorie of de zoekfunctie

Vroegtijdige ejaculatie

Vroegtijdige ejaculatie
Beoordeel dit artikel

Veel mannen kampen met het seksuele probleem van een vroegtijdige ejaculatie. Van de Nederlandse mannen ejaculeert 20% tot 30% vroegtijdig. Het probleem van een vroegtijdige ejaculatie is daarmee groter dan het probleem van een erectiestoornis, de groep mannen met een erectiestoornis is in Nederland 10%.

Waar erectiestoornissen vooral op oudere leeftijd spelen, spelen problemen met een vroegtijdige ejaculatie vooral op jongere leeftijd. Vooral bij mannen jonger dan 40 jaar.

Wat verstaan we onder een vroegtijdige ejaculatie?

Om te beginnen wordt vroegtijdige ejaculatie niet gezien als ziekte, wel als een medische aandoening. Artsen hanteren een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden eer men spreekt over een vroegtijdige ejaculatie. Deze voorwaarden zijn:
– Het hoogtepunt moet binnen een minuut bereikt worden
– Er is slechts geringe stimulatie nodig om het hoogtepunt te bereiken
– De vroegtijdige ejaculatie moet zich onder verschillende omstandigheden voordoen
– De vroegtijdige ejaculatie is niet van tijdelijke aard maar een steeds terugkerend fenomeen
Gevolgen van een vroegtijdige ejaculatie
Op de eerste plaats zullen problemen met vroegtijdige ejaculatie het plezier in seksualiteit verminderen. Maar op de langere termijn kunnen deze problemen grotere proporties aannemen. Mannen kunnen zich nietswaardig gaan voelen omdat zij (vinden) dat zij onvoldoende instaat zijn hun partner seksueel te plezieren. Gevoelens van schaamte, machteloosheid en irritatie spelen ook een rol. Omdat de problemen met de vroegtijdige ejaculatie de intimiteit binnen een relatie negatief kunnen beïnvloeden kan een relatie onder druk komen te staan. Problemen met een vroegtijdige ejaculatie kunnen zorgen voor relatieproblemen en kunnen zelfs uitmonden in een relatiebreuk. Er zijn ook gevallen bekend waarbij mannen als gevolg van de vroegtijdige ejaculatie problemen in een depressie zijn beland.

Wat zijn de oorzaken van vroegtijdige ejaculatie?

Oorzaken van een vroegtijdige ejaculatie kunnen we opdelen in twee groepen: psychologische en biologische oorzaken.

Als er een man te lage serotoninewaarden heeft dan zal het uiteinde van het geslachtsdeel gevoeliger worden. Hierdoor wordt stimulatie intenser ervaren waardoor er al snel voldoende stimulatie zal zijn om tot een zaadlozing te komen. Serotonine is een stof in de hersenen welke fungeert als neurotransmitter. Het speelt een belangrijke rol bij onze stemming, emoties, geheugen en het verwerken van pijnprikkels. Indien vastgesteld wordt dat er sprake is van te lage serotoninewaarden kan een arts een antidepressiva voorschrijven welke de serotoninewaarden verhoogt.
Voor zover bekend zijn lage serotoninewaarden de enige biologische oorzaak van een vroegtijdige ejaculatie. Andere oorzaken moeten gezocht worden op psychologisch vlak.

Onervarenheid op seksueel gebied

Bij jonge mannen speelt onervarenheid vaak een belangrijke rol, door het opdoen van ervaring kan geleerd worden de ejaculatie uit te stellen.

Spanningen of stress

Iemand die gespannen is zal eerder ejaculeren dan iemand die ontspannen is. Om tot een zaadlozing te komen wordt de hartslag en de ademhaling sneller. Spanningen doen hetzelfde met de hartslag en de ademhaling. Iemand die gespannen is brengt zijn lichaam als het ware in de staat waarin het klaar is voor een zaadlozing. In deze gevallen kunnen ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen er voor zorgen dat de ejaculatie langer uitgesteld kan worden.

Faalangst

Een andere psychologische factor welke een vroegtijdige ejaculatie in de hand werkt is faalangst. Zo kunnen sommige mannen bang zijn dat ze ‘het’ niet goed doen of hun bedpartner onvoldoende kunnen plezieren. Deze faalangst zorgt er ook voor dat de hartslag en de ademhaling sneller worden waardoor het lichaam al in de staat is waarin het snel tot een zaadlozing kan komen.

Aangeleerd

Vroegtijdige ejaculatie kan aangeleerd zijn, een snelle ejaculatie is in die gevallen een reflex op stimulatie geworden. Dit kan het geval zijn als er nooit de tijd genomen is voor seksuele bezigheden. Dit kan weer afgeleerd worden.

Onvoldoende aandacht voor eigen lichaamssignalen

Een ejaculatie is uit te stellen door tijdig gas terug te nemen op het moment men het gevoel heeft daar dicht tegen aan te zitten. Sommige mannen zijn zo gefocust op hun partner dat ze niet voelen aankomen dat zij op het punt staan om het hoogtepunt te bereiken, er is onvoldoende aandacht voor de signalen welke het lichaam geeft.

Reacties (0)

Pinging is disabled!

Reageren